Uudessa Oulussa tarvitaan
tuntuma perinteisiin ja luontoon

Syntymä- ja asuinpaikka ovat yksilön identiteetin keskeisiä määreitä.
Nyt on mietittävä, mitä voitaisiin kuntauudistuksen keskellä tehdä sille, että oma perhe, suku ja kotiseutu säilyisivät yhä elämän perustana ja onnen antajana.

Henkisen taustansa menettänyt ihminen lakkaa olemasta ehjä ihminen.
Meillä on suuri tarve säilyttää tuntuma menneeseen sekä lapsuuden kokemuksiin, maisemiin ja perinteisiin.

Ilman itsetuntoa, identiteettiä ja sivistystä ei tyynelläkään pysy pystyssä, ja myrskyssä vielä huonommin.

Kuten kirjailija Lassi Nummi sanoi lehtihaastattelussa: ”Aina uudelleen meidän on kysyttävä itseltämme: Kuka sinä olet tässä, tällä rantatörmällä? Muut kertovat meille, miltä näytämme. Mutta keitä me olemme, se meidän on tiedettävä itse!”

Kulttuuri laajasti ymmärrettynä tarjoaa Oulun kaupungissakin mahdollisuuksia uudenlaiseen yrittäjyyteen ja sivuelinkeinoihin.  Ylikiimingin kaupunginosassakin on runsaasti sellaisia kädentaitoja, joiden katoaminen pitää estää ja jalostaa moderneiksi tuotteiksi.

Ylikiimingissäkin on löydettävä juuri omat vahvuudet ja erikoisuudet. Kaupunginosassa onkin alettu oivaltaa luonnon moninaiskäytön mahdollisuudet.

Uskon vahvasti, että ihmisen tarve olla kosketuksissa luontoon kasvaa uudessa Oulussa.
Matkailu kulttuuritapahtumineen, mutta myös luonto, hiljaisuus ja puhdas ympäristö ovat uudessa Oulussa vahvoja valtteja.

Jotta nuori sukupolvi voisi hyväksyä vanhat perinteet, niihin on yritettävä puhaltaa ajan henki.

Perinteen vaalijoiden ohella tarvitaan myös perinteen särkijöitä: uusien perinteiden alullepanijoita, tulevaisuutta kohti kurkottajia.

Uskon vakaasti, että Ylikiiminki Oulun kaupungin itäkeskuksena menestyy nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin asukkaidensa kotiseuturakkauden ja talkoohengen voimin.


Antti Huttu-Hiltunen
Tervastiimaviikolla tervahaudan sytytysjuhlan avauspuheessa heinäkuussa 2011