Valtuustoaloitteita v. 2016 -2017

Huttu-Hiltunen Antti, Suomen Keskustan Oulun valtuustoryhmä 12.12.2016 OUKA/10256/00.02.00/2016:

Hulevesimaksu tulee määritellä erisuuruiseksi (halvemmaksi) niille tonteille, joiden hulevedet valuvat ympäröiviin raviojiin tai imeytyvät maaperään : On kohtuutonta, että ko. maksu on sama niillä tonteilla, jotka ovat hulevesiviemäröinnin (=sadevesiviemäröinnin) piirissä kuin ne, joilla hulevedet valuvat ympäröiviin raviojiin tai imeytyvät maaperään. Hulevesimaksu on esim. yritystonteille määrätty ns. neliömääriin perustuen tasasuuruisina euromääräisinä maksuina. Oulun kaupunki on tehnyt päätöksen hulevesimaksun käyttöönotosta v. 2016 alusta alkaen.

Valmistelija suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma 17.1.2017 
 

Huttu-Hiltunen Antti, Tikkala Sirpa 27.2.2017 OUKA/2005/00.02.00/2017

Talvikunnossapito portaisiin Ylikiimingin koulun pihalta Ylikiimingin torille: Aloitetaan talvikunnossapito portaisiin, jotka johtavat Ylikiimingin koulun pihalta Ylikiimingin Punalehtikoivun torille. Tämä toimenpide parantaa liikenneturvallisuutta huomattavasti, kun lapset menevät/pääsevät koulun pihalta suoraan portaiden kautta torille, josta vanhemmat heitä sitten tulevat hakemaan. Nyt kun sitä talvikunnossapitoa ei ole  ko. lapset menevät koulun päätyttyä ns. linja-autojen "lastauspaikalle". Täällä on sitten muutoinkin paljon autoliikennettä ja sattuu usein ns. "vähältäpiti" tilanteita 

Valmistelija tiemestari Tuomo Kääriä 2.3.2017   

Antti Huttu-Hiltunen, 14.12.2016, OUKA/10254/2016 
Koirahiihtoon/valjakkourheiluun uusia mahdollisuuksia;  Oulussa on melkoisen huonot mahdollisuudet ns. koirahiihtoon/valjakkourheiluun, ellei sitten tee omaa latureittiä…Aloite Sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyyn ensimmäisessä vuosineljänneksessä 2017  

Antti Huttu-Hiltunen 12.9.2016, OUKA 7512/2016  

Virantoimitusmatkojen korvaamisen muuttaminen; Aloitteen sisältö: Oulussa on erikoinen tapa korvata virantoimitusmatkat (esim. tarkastusmatkat). Tämä työnantajalle kalliimpi tapa on ilmeisesti yleistynyt Uudessa Oulussa. Esimerkki: Jos viranhaltija lähtee aamulla kotoa Rekikylästä tarkastukselle Juopulin kylälle 20 km päähän, hänen pitää ajaa sinne omaan laskuuni, koska matka on lyhyempi kuin hänen normaali työmatka Rekikylästä Ouluun, joka on 28 km. Juopulin kylältä tarkastuskohteesta Ouluun työpaikalle matkakulut korvataan. Koska kaupungin työntekijöitä edelleen asuu myös muualla kuin Oulun keskustassa, on tämä johtanut siihen, että kaikki tulevat ensin työpaikalle Oulun keskustaan ja lähtevät sitten takaisin maastoon ympäri toimialuetta. Työpaikalta käsin matkakulut korvataan Oulu-Juopuli-Oulu. Lisäksi aikaa menee paljon enemmän. Jos hänelle korvattaisiin koti-Juopuli-ympäristötalo olisivat kilometrit 68 km. Sen sijaan sinne lähtee toimistolta yleensä joku muu, jolloin työnantaja ilomielin korvaa 96 km ja työaikaa menee puolituntia enemmän. Oulun tavassa toimia kotoa kohteeseen ajettaessa vähennetään aina kodin ja työpaikan välinen matka. 

Aloite on 19.9.2016 lähetetty valmisteltavaksi konsernihallinnolle, johtaja Ari Heikkiselle ja kaupunginlakimies Jukka Lampénille. 

 Antti Huttu-Hiltunen 24.5.2016 OUKA …/2016; 

Uusi leikkikenttä Ylikiimingin kirkonkylälle; Aloitteen sisältö: Ylikiimingin Kirkonkylälle rakennetaan aidattu lasten leikkikenttä telineineen esim. puretun päiväkoti Mesimarjan tontille (os. Kirkkoranta 91300 Ylikiiminki) tai johonkin muuhun kohtaan kirkonkylällä.