Osuuskuntamallilla saataisiin
terveyskeskuksiin sitoutuneita lääkäreitä

Perusterveydenhuolto terveyskeskuksineen on elvytettävä. Yksi hyvä vaihtoehto olisi osuuskuntamallin.

Työhönsä ja potilaisiinsa sitoutuneita terveyskeskuslääkäreitä saataisiin ottamalla lääkäreitä osuuskuntaomistajiksi perusterveydenhuollon terveysasemille.
Kyseessä olisi silloin osuustoiminnallinen yritys.

Osuuskunnissahan on kysymys siitä, että ihmiset joilla on yhteisiä – esimerkiksi taloudellisia - intressejä, liittyvät yhteen ja koettavat sitä kautta saada asiat hoidetuksi järkevimmällä tavalla.
Lähtökohtana ei ole niinkään voiton maksimointi vaan (taloudellisen) hyvän tuottaminen jäsenille. Osuuskuntamalli on aitoa ”kansankapitalismia”.

Miksi osuuskuntia ei terveydenhoitoalalla ole enempää? Ehkä toimintaa ei tunneta tarpeeksi. Sitä ei esimerkiksi juurikaan markkinoida sosiaali- ja terveydenhoitoalan oppilaitoksissa, vaikka niissä yrittäjyydestä puhuttaisiinkin.

Osuuskuntamalli sopii terveydenhuoltoalalle. Kun myydään työtä ja huippuosaamista, peruspääoman tarve ilman laiteinvestointeja on pienehkö.
Yrittäjähenkiselle, joustaviin työaikoihin sopeutuvalle palkka on kilpailukykyinen.

Osuuskunnan etuna on myös pehmeä imago. Pelkkä voiton tavoittelu lapsilla, vanhuksilla tai sairailla on vieras ajatus.

Sosiaalinen vastuu, paikallisuus sekä yhteen hiileen puhaltaminen osuustoimintapohjaisessa perusterveydenhuollossa ovat sellaisia arvoja, jotka voivat vedota asiakkaisiin. Olisiko osuuskuntapohjainen yrittäjyys kaivattu innovaatio perusterveydenhuollon elvyttämiseksi?

Antti Huttu-Hiltunen