Forum -lehti 09/2016

Hyvinvointia ovat terveet päivät, mutta myös hoitopäivätUuden sote-lainsäädännön perustana on julkinen palvelulupaus, kaikille tasavertainen palvelu eri puolella Suomea ja asiakkaan valinnanvapaus sen suhteen, mistä palvelut hankkii.


Sote- ja pelastustoimen palveluiden järjestämisestä vastaavat  vuoden 2023 alusta alueet. Suunta valtioneuvostolla on selkeä, mutta haaste on suuri. Kun alueet Suomessa ovat erilaisia, ei yksi yhteinen malli toimisi yhtä hyvin koko maassa. Siksi soten alueellinen valmistelu on tärkeää.

Pohjois-Pohjanmaalla tavoitteena on palvelu- ja hoitoketjuprosessien rohkea ja asiakaslähtöinen uudistaminen. Taloudellisena tavoitteena on alueen asukaskohtaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nettokasvun pienentäminen pysyvästi palvelujen taso turvaten.

Väite kustannusten karkaamisesta sosiaali- ja teveydenhuollossa ei perustu tosiasiohin

Hyvin toimivat sosiaali- ja terveyshuollon palvelut ovat kansalaisten perusoikeus. Sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen on terveyspolitiikan keskeisin tavoite ja kustannustehokkain "hoitomuoto". Hyvinvointia eivät ole hoitopäivät vaan terveet päivät. Ohella tarvitaan myös yhä vaikuttavampia hoitoja.

Sairaalat ihmisineen ovat keskeisessä vastuussa/asemassa hoitojen tuottamisesta. Sairaanhoitopiirien toiminta erikoissairaanhoitoineen on muodostunut terveydenhuoltojärjestelmämme toimivimmaksi osaksi.

Julkisuudessa toistuvasti esitetty väite kustannusten karkaamisesta ei perustu tosiasioihin. Erikoissairaanhoidon osuus kuntien menoista on tällä hetkellä yhden prosenttiyksikön suurempi kuin 20 vuotta sitten. Nimenomaisesti erikoissairaanhoidon järjestämisen laajapohjaisuus on mahdollistanut toiminnan rationalisoinnit.

Sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä kasvoi 7,7 % 2015. Merkittävin syy kasvuun oli sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin välillä tehty työnjaon muutos. Ilman sitä kysynnän kasvu oli 4,4 %. Kysynnän kasvu näkyy toiminta- ja talousluvuissa.

Lähivuosina merkittäviä investointeja sairaanhoitopiirin tilojen uudistamiseen

Uusi terveydenhuoltolaki ja sen asetukset koskien valtakunnallista hoidon keskittämistä, ensihoitoa ja päivystysjärjestelyitä aiheuttavat muutoksia. Ministeri Rehulalle jätettiin elokuussa 2016 koko Pohjoisi-Suomea käsittävä (OYS -erva-alue) päivitetty järjestämisuunnitelma. Siinä sovitaan perusterveydenhuollon työnjaosta yhteistoiminta-alueittain ja luodaan ohjausmalli koko palveluketjun hallintaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös optimoida resursseja, parantaa tuottavuutta ja kehittää yhteistyötä alueiden toimijoiden kesken.

Sairaanhoitopiiri joutuu tasapainoilemaan toiminnan kehittämisen ja säästämisen välillä.

Lähivuosien merkittävimmät investoinnit kohdistuvat sairaanhoitopiirin tilojen mittavaan peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen. Ensimmäisinä ovat valmistumassa vuoden loppuun mennessä välinehuollon tilat OYS:n eteläpäässä, lasten ja naisten sairaalan rakentaminen pohjoispäässä sekä ns. ydinsairaalan uudistamishankkeet.

Tavoitteena on, että lasten ja naisten sairaalan rakentaminen voi alkaa 2019 tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien ja Kontinkankaan alueen eri toimijoiden kanssa.

Antti Huttu-Hiltunen
hallituksen puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Oulun kaupunginvaltuuston jäsen