14 uutta sairaanhoitajaa OYS:n yhteispäivystykseen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 30.1.2017 kokouksessa päättänyt 14 uuden sairaanhoitajan palkkaamisesta yhteispäivystykseen. Lisäksi suunnitteilla on muita mittavia toimenpiteitä yhteispäivystyksen toiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi.   

Tärkeänä asiana suunnitelmissa on mm. nykytilojen välttämätön remontointi ja laajennus, joka mahdollistaa uuden ESI-triage ohjelman käyttöönoton sekä tiimimalliin siirtymisen. Nämä edellyttävät mm. hoitohenkilökunnan lisäämistä, josta on jo päätetty.

ESI-triage erittelee tarkemmin seurannan/tutkimusten tarpeen seurantatilassa olevien potilaiden lääkityksestä, peruselintoimintojen seuraamisesta ja jatkohoidosta sekä kotiuttamisesta.

Tiimimalli tarkoittaa siirtymistä todelliseen yhteispäivystykseen, jossa ei ole ESH/PTH  -jaottelua, vaan potilaat tutkitaan ja hoidetaan aina hoidon tarpeen perusteella,  

Tiimimalliin siirtyessä voidaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa pilotoida mielenterveys/sosiaalitiimi, jossa toimisivat sosiaalityöntekijä, lääkäri ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tiimin myötä pyritään jo heti päivystyskäynnin yhteydessä tekemään moniammatillinen arvio asiakkaan palvelun/avuntarpeesta, kotona selviytymisen edellytyksistä ja siten välttämään järjestelmää kuormittavia toistuvia käyntejä.

 Tiimimallin ja uuden tilaratkaisun myötä on läpimenoaikoja mahdollista merkittävästi lyhentää. Uusiin tiloihin saadaan mm.
  • Kaksi isoa valvontatilaa. Samalla henkilöstöllä pystytään valvomaan potilaita laadukkaammin ja potilasturvallisemmin 
  • Nopeasti hoidettavat, "kevyet" potilaat hoidetaan erillisellä nopealla linjalla
  • Erillinen päihde/sosiaaliyksikkö (yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa)
  • Erillinen epidemia -alue
  • Traumahuone ja elvytyshuone yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi

Antti Huttu-Hiltunen, hallituksen puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri